Onderzoek werking effecten runningtherapie

Onderzoek studies en publicaties

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia bevestigt de werking van runningtherapie.