Specifiek inhoud & leerdoelen

Runningtherapie hybride opleiding

Runningtherapie, bewegingstherapie preventief en curatief in zorgnetwerk en ambulant, als coach, als motivator.

 Specifieke inhoud

Runningtherapie: werkingsmechanismen, medische achtergronden, gezonde (sport)voeding, sportblessures. Running trainingsleer theorie & praktijk, meten en bepalen intensiteit, opmaken planning, praktijkoefeningen, praktijkstage.
Motivationeel coachen, vanuit persoon en omgeving. Runningtherapie in zorg en ambulant, burn-out , hartcoherentie, ademen. Activity tracking & monitoring wearables en apps om ademen, hartcoherentie en gezond bewegen te monitoren en te faciliteren.

 Leerdoelen

Op het einde van de opleiding kan u op een verantwoorde wijze personen begeleiden in een volwaardige runningtherapie sessie.
Met als doel de psychische klachten verminderen en/of het fysieke vermogen verbeteren.
Dit zowel in ambulante omgeving als in een zorginstelling.
De integratie kunnen faciliteren in een multidisciplinaire werking.  

Het kunnen inzetten van uw runningtherapie vaardigheden in uw werkomgeving, mogelijk als nieuwe en/of aanvullende begeleidingsvorm.
Als inspiratiebron gebruiken ter verbetering van uw eigen running activiteiten of het begeleiden van (recreatieve) sporters.