Algemene voorwaarden IALA vzw – runningtherapie.be

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

IALA vzw – Runningtherapie opleiding

 

Inschrijven

Inschrijven voor de opleidingen, activiteiten van Runningtherapie.be kan enkel via het online registratiesysteem op de website.
Na het succesvol inschrijven ontvangt u een online succesbericht en een ontvangstbevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. In dit bericht vindt u de nodige betaalinstructies, zo van toepassing de bijhorende factuur, kostennota.
Ontvangt u geen inschrijfbevestiging contacteer dan zeker info@runningtherapie.be.

Betaling

De betaling dient voor aanvang van de opleiding te gebeuren.
Na registratie van de inschrijvingsaanmelding ontvangt de deelnemer een digitaal betalingsverzoek of een digitale factuur,
kostennota. Op eenvoudig verzoek wordt een geprinte versie bezorgd.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Annuleringsvoorwaarden

De cursist kan de deelname annuleren.
Tot veertien kalenderdagen vanaf de online inschrijfdatum kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.
Na afloop van deze periode kan annulering niet meer kosteloos.

Bij annulering tot minimum vier weken voor aanvang van de opleidingscursus wordt het betaalde inschrijfbedrag terugbetaald. Een tussenkomst in de administratiekost van 35 € blijft dan verschuldigd.

Gebeurd de kennisgeving van annulering op minder dan 4 weken voor aanvang van de opleidingscursus dan is het cursusgeld verschuldigd. Cursist heeft dan recht voor deelname aan een volgende runningtherapie opleidingscursus.

Tussentijdse beëindiging van de opleidingscursus, het niet meer deelnemen aan de opleiding, geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling.

Algemene bepalingen

Annulering

Zo de opleiding wegens onvoldoende inschrijvingen of uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan heeft de cursist de mogelijkheid om de inschrijving te behouden en te gebruiken voor een volgende opleiding of kan het betaalde inschrijvingsgeld terugvragen.

Runningtherapie.be behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen in het programma, de locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de cursus door Runningtherapie.be verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist voor zover dit begrepen is in het cursusgeld.

Het auteursrecht blijft eigendom van runningtherapie.be.

Het kopiëren van lesmateriaal, inclusief opnames, digitale informatie en digitale toepassingen, zonder voorafgaandelijke toestemming van runningtherapie.be, is niet toegestaan en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Tijdens de organisaties is het niet toegestaan om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegestaan.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van runningtherapie.be, vallen volledig ten laste van de cursist

Organisatie

IALA vzw – Runningtherapie.be organiseert de opleiding runningtherapie en voortgezette opleidingen.
Contact nemen of vragen kan via info@runningtherapie.be.

 

GDPR wetgeving

Deelnemersgegevens worden door Runningtherapie.be gebruikt om personen te informeren over het runningtherapie.be aanbod.
Meer informatie is te vinden in de privacy verklaringen van runningtherapie.be

Zaken die niet voorzien zijn in deze voorwaarden, bepalingen worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van IALA vzw – runningtherapie.be.

International Association for Life and the Arts vzw – afgekort IALA vzw.
IALA vzw – Runningtherpie.be – Het Putteken 3 – 2288 Grobbendonk – BE 089 014 0492
RPR Antwerpen – Afdeling Turnhout– info@runningtherapie.bewww.runningtherapie.be